Välkommen till Karling Fasad AB. Er högkvalificerade mur & puts entreprenör.

Nyproduktion

Murverksrenovering

Vi jobbar även med kulturmärkta byggnader.

 • Renoverar alla typer av murverk
 • Utför statusbedömningar
 • Omfogning
 • Vallförstärkning
 • Ommurning
 • Valvförstärkning
 • Balkbyten
 • Kompletteringskramling
 • Skorstensrenovering inkl. utbyte av skorstenskronor

Renovering av enstegstätade fasader

 • Sanering av underliggande skador
 • Montage av nytt fasadsystem som uppfyller dagens mycket högt ställda krav, bl.a. från Boverket

Fasadrenovering

Vi åtar oss alla förekommande murnings- och putsningsarbeten.

 • Lättklinker/betong
 • Tegel/block/sten
 • Lecablock/Siporex
 • Konventionell tjockputs
 • Tunnputs
 • Putssystem m. isolering
 • Putssystem ventilerade

Fasadrengöring

 • Konventionell fasadrengöring
 • Högtryckstvätt
 • Färgborttagning
 • Hydrofobering
 • Blästring
 • Fasadtvätt

Vill du veta mer?

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.