Nyproduktion

Tegelmurning och blockmurning, konventionell puts, puts på isolering eller skivor liksom fasadbeklädnad med sten är exempel på uppdrag som vi åtar oss.

Läs mer →

Murverksrenovering

Vi renoverar alla former av murverk & tegel såväl som lecablock och lättbetong. Vi arbetar med kulturmärkta byggnader och utför kvalitetsbedömningar.

Läs mer →

Renovering av enstegstätade fasader

Vi renoverar enstegstätade fasader från grunden där slutprodukten svarar upp mot dagens mycket högt ställda krav från bl.a. Boverket.

Läs mer →

Fasadrenovering

Vi åtar oss alla förekommande mur- och putsarbeten. Vi jobbar med bl.a. tegel, sten, lecablock, siporex samt konventionell puts och tunnputs.

Läs mer →

Totalentreprenad

Totalentreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett enda företag. Företaget - Karling Fasad AB - ansvarar för projektering, material samt eget arbete och arbeten som utförs av våra underentreprenörer.

Karling Fasad AB är:

  • Anslutet till ID06
  • Innehar Mur- och Putsklass 1
  • Utbildat enligt BAS-P & BAS-U
Läs mer →